<input id="wzzy6"></input>

 • <b id="wzzy6"><dl id="wzzy6"></dl></b>

   <u id="wzzy6"><sub id="wzzy6"></sub></u>
    1. <source id="wzzy6"><mark id="wzzy6"><u id="wzzy6"></u></mark></source><video id="wzzy6"><mark id="wzzy6"><i id="wzzy6"></i></mark></video>
      <source id="wzzy6"></source>
     <bdo id="wzzy6"><tr id="wzzy6"><var id="wzzy6"></var></tr></bdo>
     <video id="wzzy6"></video>
     <i id="wzzy6"><sub id="wzzy6"></sub></i>

     三世間
     【 點擊數:】 【字體: 打印文章

     【整理自淨空法師《華嚴經》講演資料】

         「間」是空間,有時也稱為世界, 「界」是界限,與「間」同意。

         「世間」有三大類:有情世間,器世間,智正覺世間,這三種世間即包括佛門所說的世出世間。

         「有情世間」,通常是指六道裡面有情識的一類眾生,以現代話說即是動物。第二類叫「器世間」,是指植物、礦物,以及大自然的種種現象,是我們生活的環境。「有情」、「器世間」是世間法,「智正覺世間」即智慧,正覺世間,阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛,極樂世界、華藏世界都包括其中。

         應知,一切法!世出世間一切無不從心生。「心生則種種法生,心滅則種種法滅」。

         亦可云,有情世間即十法界,智正覺世間即一真法界。

      

     【三種世間】

     ﹝出華嚴經疏﹞

         一、器世間。世界如器,名器世間。乃是釋迦如來所化之境,即三千世界也。

         二、眾生世間。謂五陰和合,眾共而生,間隔不同,故名眾生世間,即釋迦如來所化之機眾也。

         三、智正覺世間。謂如來具大智慧,永離偏邪,深能覺了世間、出世間法,故名智正覺世間,即釋迦如來能化之智身也。

      

     【三世間】--《佛學次第統編》

         前言世間,但就眾生而說世間。茲合凡聖而說,亦分之為三世間。

         一、器世間 即國土世間,舉如來所化之境。

         二、眾生世間 舉如來所化之機類。

         三、智正覺世間 如來具大智慧,覺了世間出世間之法,是如來教化一切眾生,為種種差別之智身也。

      

     【三世間之另一說法】--《佛學次第統編》 或有分為三世間者,謂一切有為法,有三種分類:

         一、五陰世間。又名五眾世間,五陰者,色、受、想、行、識之五法,十界之五陰,各各差別也。

         二、眾生世間。又名假名世間,假五陰和合之上名眾生,上至佛界,下至地獄,各各差別也。

         三、國土世間。又名器世間,眾生所依之境界,十界各各差別也。

     邪恶漫画下载